Raport financiar

Raportul AuditoruluI lndependent a situaliilor flnanciare individuale

Raport anual/semestrial al entității de interes public

Situații fiпапсiаrе la 31 decembrie 2019

Raport anual pentru anul 2019

Raport anual al Societatii pe actiuni 2018

Declaratie intermediara a conducerii tr.2 2018