Informatie privind activitatea desfasurata de Moldasig SA

12/31/2014
Active Totale: 613 501 102,00
Capital statutal: 60 000 000,00
Capital propriu: 386 550 897,00
Rezerve de asigurare: 169 237 313,00
Obligatii: 57 712 892,00
Coeficientul de lichiditate: 5,12
Prime brute subscrise: 281 860 086,00
Despagubiri si indemnizatii de asigurare achitate: 232 984 070,00
Venituri: 459 614 086,88
Cheltuieli: 433 363 405,20
Profit: 25 950 574,37
Contracte incheiate in ultimul an de activitate: 303 047,00
06/30/2015
Active Totale: 613 501 102,00
Capital statutal: 60 000 000,00
Rezerve de asigurare: 169 237 313,00
Obligatii: 57 712 892,00
Coeficientul de lichiditate: 5,12
Prime brute subscrise: 281 860 086,00
Despagubiri si indemnizatii de asigurare achitate: 232 984 070,00
Venituri: 459 614 086,88
Cheltuieli: 433 363 405,20
Profit: 25 950 574,37
Contracte incheiate in ultimul an de activitate: 303 047,00
Contracte incheiate in ultimul an de activitate: 303 047,00