Investitorilor si actionarilor

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 23.01.2018

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig (Redactie noua din 23.01.2018)

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Aviz de expunere continua la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Aviz de expunere la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 03.02.2017

Informatie privind respectarea normelor de prudenta financiara si activitatea desfasurata de Moldasig SA pentru 9 luni 2016

Declaratie intermediara a conducerii Societatii pentru semestrul II 2016