Automobil asigurat - combustibil garantat!

Compania de asigurări Moldasig SA își premiază clienții fideli.

Ca urmare a cererii sporite și reacțiilor pozitive din partea clienților, Campania “Automobil Asigurat – Combustibil Garantat!” este prelungită până la 31 decembrie 2018.

La procurarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCA) sau externă (Carte Verde) de la Moldasig, șoferii primesc premii instant – carduri de combustibil pentru alimentare la orice stație Lukoil (în valoare de 100-300 lei, în funcție de tipul asigurării auto).

Vă invităm să participați și la MAREA TOMBOLĂ cu SUPERPREMIU, unde sunt oferite 40 de premii adăugătoare – carduri valorice a câte 1000 lei pentru combustibil!

Participanții la promoție și deținătorii de carduri valorice vor beneficia de carburanți la oricare din stațiile LUKOIL de pe teritoriul Republicii Moldova. Harta amplasării stațiilor poate fi găsită aici: http://www.lukoil.md/ro/gmap .

 La această campanie promoțională se pot înscrie toate persoanele fizice sau juridice cu vârsta de 18 ani împlinită în perioada desfășurării, care au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova și au perfectat o asigurare de tip RCA sau Carte Verde la MOLDASIG. Fiecărui beneficiar al unui premiu instant i se oferă posibilitatea de a-și încerca norocul în mod repetat.

Informații privind promoția pot fi solicitate la orice punct de vânzare sau la numărul de telefon 022 889 867.

Compania MOLDASIG SA este lider pe piața de asigurări din Republica Moldova, garantând fiabilitate și siguranță fiecărui client. În anul 2014, publicația SeeNews a plasat-o în TOP 100 pe piața asiguratorilor din Europa de Sud-Est, alături de cele mai mari societăți de gen din regiune.

În acest an, Moldasig este lider în achitarea despăgubirilor pentru accidente rutiere atît pe teritoriul țării cît și în afara țării. Datele Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) arată că societatea a achitat cele mai multe daune pe Carte Verde în primele cinci luni din 2017, fiind și asiguratorul cu cele mai multe vânzări pe acest segment.

MOLDASIG SA este întotdeauna alături de persoanele care au nevoie de protecție si de întreprinderile care au grijă să-și protejeze proprietățile în orice situație economică.

În ajunul sărbătorilor echipa MOLDASIG dorește tuturor să fim mai buni, iar Sfintele Paști să vă aducă liniște în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii!

Cu deosebit sentiment Creştin,

Echipa MOLDASIG!

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

 

“Automobil asigurat - combustibil garantat!”

 

25.10.2017 – 31.12.2018

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” este MOLDASIG SA, având compania ”LUKOIL-Moldova” SRL, în calitate de partener al promoției date.

Campania Promoţională se va derula conform prevederilor prezentei Proceduri de organizare și desfășurare. Derularea Campaniei Promoţionale va avea loc conform regulilor din prezenta Procedură, care sunt obligatorii pentru toți participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezenta Procedură, prin întocmirea unei noi versiuni cu modificări.LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania Promoțională este organizată şi se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în toate subdiviziunile Societății și la intermediarii în asigurări persoane fizice, cu care Moldasig S. A. are încheiat contract de mandat, în perioada 25.10.2017 ora 00.00.00 – 31.12.2018 ora 23.59.59, în conformitate cu prevederile prezentei Proceduri.

2. PRODUSELE PARTICIPANTE

Campania Promoţională este valabilă pentru Asigurările Obligatorii de Răspundere Civilă Auto internă (în continuare RCA) și externă (în continuare CV) daca acestea întrunesc următoarele condiții:

-          Contractele si polițele de asigurare RCA trebuie sa fie cu termen de valabilitate de 12 luni,

-          Contractele si polițele de asigurare CV trebuie să fie pentru acoperirea Zonei 3 cu termenele de 15 (cincisprezece) zile și 1 (una) lună.

Produsul participant în Campania Promoţională este comercializat în toate subdiviziunile Societății și la intermediarii în asigurări persoane fizice, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Campania promoţională nu este valabilă pentru alte produse de asigurări achiziţionate în rețeaua de vânzări din Republica Moldova, decât cele menționate mai sus.

3. PARTICIPANȚII ȘI DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania Promoţională este deschisă participării tuturor persoanelor fizice / juridice, care au vârsta de 18 ani în perioada desfășurării Campaniei Promoţionale cu domiciliul/reşedinţa în Republica Moldova, care au încheiat o asigurare obligatorie de Răspundere civilă auto interna sau externa, completând Cererea de asigurare cu informația necesara în perioada 25.10.2017 ora 00.00.00 – 31.12.2018 ora 23.59.59 şi care respectă termenii şi condiţiile prezentei Procedură.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Pentru a participa la CAMPANIE PROMOŢIONALĂ “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” participanţii trebuie să urmeze următorii paşi:

1)      Să achiziţioneze în perioada 25 octombrie 2017 – 31 decembrie 2018, Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau externă în conformitate cu criteriile indicate în punctul (3).

2)      Să primească un card valoric cu limita combustibilului pre achitat (vezi secţiunea 6),

3)      Să semneze în raportul privind primirea cardului valoric de combustibil.

4)      Să participe la Loteria cu extragere cu înregistrarea prin expedierea unui SMS cu indicarea numărului cardului la numărul de telefon 079444111.

Înregistrarea este valabilă după cum urmează:

- Este posibila trimiterea unui singur SMS pentru fiecare poliță participantă procurată în perioada promoției.

- Contractanții care procură mai multe polițe de asigurare participante în cadrul promoției au dreptul să trimită câte un SMS pentru fiecare card valoric primit.

- Nu vor vi validate pentru participare în loterie, SMS-urile care se repeta ca conținut, de pe același sau diferite numere GSM

5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

În cadrul Campanii Promoționale, Organizatorul oferă următoarele premii:

I. Premii instant:

  • Card valoric de combustibil ale partenerilor cu cuantum stabilit de:
  • Valoarea de 100 lei - echivalent de 5 litri combustibil  (denumita RCA)
  • Valoarea de 150 lei – echivalent de 10 litri combustibil (denumita CARTE VERDE – 15 Zile)
  • Valoarea de 300 lei – echivalent de 15 litri combustibil (denumita CARTE VERDE – 1 Lună)

II. Premii în urma Loteriei cu extragere a cardului valoric:

  • Vor fi extrase odată la doua luni a câte 10 premii cu valoarea de 1000

–Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. Câștigătorul are dreptul să solicite schimbarea parametrilor sau caracteristicile premiilor dar nu mai mult decât tipul combustibilului solicitat. Dreptul de a primi premiul câștigat nu se poate ceda de către câștigători altor persoane.

În cazul refuzului oricărui câștigător de a beneficia de premiu, așa cum este descris în prezenta Procedură, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

În cazul în care s-a stabilit câștigătorul în urma loteriei cu extragere și acesta nu poate fi contactat din anumite motive Organizatorul efectuează o nouă  tragere pentru a obține trei câștigători confirmați.

Organizatorul, precum şi terţele persoane care au fost atrase de către Organizator pentru desfăşurarea Campaniei, nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie Promoţională. În condiţiile în care premiile sunt utilizate în mod necorespunzător de către câștigători, modalitatea care poate duce la alterarea caracteristicilor acestora, Organizatorului nu i se poate imputa slaba calitate sau un viciu ascuns.

Prin participarea la această Campanie Promoţională, Participanţii câștigători îşi dau acordul expres cu privire la dreptul Organizatorului de a folosi numele, localitatea în care domiciliază, fotografia, imaginea şi vocea acestora de a le face publice, indiferent de suportul utilizat foto, audio şi video, fără nici un fel de plată aferentă. Câștigătorii premiilor vor semna o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.

6. TRAGEREA LA SORŢI

Toţi Participanţii la Campania Promoţională, care îndeplinesc condiţiile de participare la tragerea la sorţi, vor trece la următoarea etapă a Campanie promoționale Loteria cu extragere.

Rezultatele loteriei cu extragere în cadrul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” se vor afișa pe site-ul organizatorului www.moldasig.md, în prezenţa unei comisii de validare care vor desemna câștigătorii premiilor Campaniei Promoţionale.

Loteria cu extragere a premiilor în cadrul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!”  se vor desfăşura conform următorului program:

Tragerile la sorti vor fi efectuate conform programului:

Prima tragere la sorti

01.12.2017

A doua tragere la sorti

01.02.2018

A treia tragere la sorti

01.04.2018

La tragerea la sorţi a premiilor participă toți contractanții de asigurări participante în promoție, care au expediat SMS cu codul cardului valoric de combustibil la numărul 079444111, înregistrați în zilele anterioare tragerii la sorţi a Campaniei Promoţionale.

Câștigătorii vor fi informaţi cu privire la premiul câștigat şi cum pot intra în posesia premiilor. Reprezentanţii Societății Organizatoare vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câștigător apelând numărul de telefon maximum de 3 ori, în ziua când se va desfășura tragerea la sorţi.

Participanţii extraşi câștigători, care din motive independente de voinţa Organizatorului, nu pot fi contactaţi de către Organizator în condiţiile stabilite (au telefonul închis, nu răspund la nici unul din cele 3 apeluri sau nu au furnizat numărul de telefon corect) vor fi invalidați.

Organizatorul va contacta următorul număr consecutiv din lista randomizată conform rezultatului obținut de pe random.org, pentru a obține trei câștigători confirmați.

Premiile câștigătorilor validați vor fi transferate la cardurile valorice cu combustibil obținute în urma procurării unui din produsele de asigurare participante in promoției.

După sfârşitul Campaniei Promoţionale premiile nu se vor mai acorda. Campania promoționala va fi considerata închisa in urma acordării/validării tuturor premiilor dar nu mai târziu de 01.04.2018.

Premiile de pe cardurile valorice vor fi valabile până la 30.06.2018. După expirarea perioadei de valabilitate a cardurilor valorice, posesorii nu vor putea beneficia de combustibil în stațiile de alimentare ale partenerilor.

Numele câștigătorilor şi premiile câștigate vor fi făcute publice, prin afișarea lor pe site-ul Organizatorului www.moldasig.md în termen de 7 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi.

Câștigători vor putea sa beneficieze de premii premiile in urma loteriei, la Stațiile de alimentare ale partenerului. 

7. CONDIŢIILE DE VALIDARE A PREMIILOR.

Premiile acordate reprezintă carduri valorice pentru alimentare cu carburanți eliberate de partenerii organizatorului. Cardurile date sunt rezervate exclusiv doar utilizării și beneficierii participanților la promoție.

Cardurile date nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru alimentarea autovehiculului cu carburanți.

Participanții la promoție pot să beneficieze de carburanți la oricare din stațiile partenerului. Harta amplasării stațiilor este găsita aici http://www.lukoil.md/ro/gmap .

Premiile se acordă câștigătorilor după ce se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare la Campania Promoțională şi respectarea tuturor prevederilor Procedurii.  

Din momentul predării premiului către câştigător, Organizatorul este absolvit de orice altă obligaţie sau responsabilitate în ceea ce priveşte premiul respectiv. Toate premiile Campaniei Promoţionale sunt transferate pe cardurile valorice cu combustibil ale partenerului în dependenta de tipul contractului de asigurare încheiat conform prevederilor Procedurii campaniei promoționale.

Vor participa la Campania Promoțională doar Contractele, care respectă condițiile prezentului Regulament.

8. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei Promoţionale în caz de forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie Promoţională. Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea anticipată a Campaniei Promoţionale. De asemenea, Organizatorul poate să prelungească această Campanie Promoţională acest lucru fiind adus la cunoştinţă publicului prin postarea unui act adiţional.

9. PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Prin participarea la această Campanie Promoţională, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor stipulate în prezenta Procedură.

Regulamentul Oficial al acestei Campanii Promoţionale este disponibil pe site-ul promoţional al Campaniei Promoţionale www.moldasig.md.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei Promoţionale, cu informarea prealabilă a publicului.

24 Oct 2014
În anul 2014 compania “MOLDASIG” SA a fost plasată pe locul 61 in TOP100
TOP100 See2014 – este un rating anual al celor mai mari companii de asigurare, realizate de SeeNews, în baza indicatorilor financiari ale...
[...]

03 Sep 2014
Doi lideri, o singură soluţie: Bancassurance de la Moldasig şi Moldova Agroindbank
Doi lideri în sectoarele pe care le reprezintă - BC „Moldova Agroindbank” SA şi Compania de asigurări „Moldasig” SA...
[...]

08 Mai 2014
Achitarea operativă victimelor incendiului
Unul dintre apartamente mansardă situate în mun. Chișinău, str. Independenței, № 10/2, afectate de incendiul izbucnit la data de 01 mai...
[...]