Una din modalităţile de cucerire a noilor pieţe şi păstrarea poziţiilor concurenţiale o prezintă posibilitatea acordată clienţilor de amânare a plăţii pentru mărfurile sau serviciile prestate. Aceasta conduce inevitabil la apariţia riscului de neachitare în termen a mijloacelor băneşti şi apariţia pierderilor. Minimizarea riscurilor date este posibilă prin încheierea unui contract de asigurare a datoriei debitoriale,numita Asigurarea riscurilor financiare (comerciale) ce prezintă interes pentru companiile, care activează în domeniile de producere şi comerţ sau comerţ şi intermediere, legate de livrarea mărfurilor sau serviciilor contraagenţilor. Plata pentru serviciile sau mărfurile livrate se poate efectua de către contraagent în avans, la momentul livrării sau după expirarea unui anumit termen din momentul livrării.

 

ASIGURAREA RĂSPUNDERII TRANSPORTATORILOR AUTO ŞI EXPEDITORILOR (CMR)

CAZUL ASIGURAT. MĂSURILE ÎNTREPRINSE:

      Caz asigurat reprezintă prejudiciul cauzat intereselor materiale ale beneficiarului, prevăzut de contractul de asigurare, la apariția căruia apare obligația asigurătorului de aplăti despăgubirea de asigurare.

       La survenirea evenimentului, care poate servi ca temei pentru înaintarea pretențiilor Asiguratul, lucrătorul sau reprezentantul asiguratului, este obligat:

• să înștiințeze în scris Asigurătorul, în decurs de 72 ore, din moment ce va afla despre survenirea evenimentului asigurat sau despre acțiuni care pot atrage răspunderea Asigurătorului pe contractul de asigurare;

• să întreprindă toate măsurile posibile pentru a afla cauzele și consecințele evenimentului asigurat;

• să asigure constatarea documentală a evenimentului asigurat;

       Înștiințarea se face prin fax,e-mail sau pe altă cale, ce permite fixarea obiectivă a înștiințării și trebuie în mod obligatoriu să conțină informația deplină cu privire la următoarele:

• momentul survenirii evenimentului asigurat, care poate să ducă la înaintarea pretențiilor;

• cantitatea încărcăturii și caracterul ei;

• caracterul evenimentului, care poate fi cauza înaitării pretenției;

• mărimea prealabilă a prejudiciului, numele și adresele depline a persoanelor implicate în evenimentul asigurat, inclusiv a potențialilor reclamanți;

• modul în care asiguratul a aflat despre evenimentul asigurat și de ce consideră că evenimentul dat poate să ducă la înaintarea pretențiilor.

 

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.