Asigurarea navelor aeriene efectuată de către  "MOLDASIG", va garanta o stabilitate financiar-economică în legătură cu eventualele pagube legate de distrugere, dispariţie fără urme şi deteriorare a navelor exploatate.

În conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi în baza condiţiilor speciale, "MOLDASIG" încheie contracte de asigurare a navelor aeriene cu persoanele fizice sau juridice - Asiguraţi.

Drept obiect de asigurare prezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de posesia, folosinţa navei  aeriene indicate în contractul de asigurare, ca urmare a distrugerii ei (dispariţia ei fără urme) sau a deteriorării produse pe perioada zborului, rulării şi staţionării (pe ancoră).

Drept obiect de asigurare prezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de posesia, folosinţa navei  aeriene indicate în contractul de asigurare, ca urmare a distrugerii ei (dispariţia ei fără urme) sau a deteriorării produse pe perioada zborului, rulării şi staţionării (pe ancoră).

 • navele aeriene (ale aviaţiei civile, de stat şi experimentale) în general, care posedă certificat privind înregistrarea de stat a navei aeriene, certificat (adeverinţă) de navigabilitate a navei aeriene sau alte documente ce le înlocuiesc; documente ce stabilesc dreptul de proprietate asupra navei aeriene, dreptul de folosinţă gospodărească sau dreptul de gestiune operativă în baza altui temei legal (cu dreptul de arendă, conform dispoziţiei organului corespunzător privind transmiterea navei aeriene etc.);

 

 • agregate separate ale navelor aeriene, fixate la bordul navei aeriene şi care au documente legalizate în modul solicitat (paşaport, formular etc.). 

Pentru o plată suplimentară pot fi asigurate: riscurile produse ca urmare a acţiunilor militare, a furtului şi altor pericole; recuperarea cheltuielilor suportate de Asigurat pentru lucrările de căutare a localizării navei dispărute fără urmă (sau a rămăşitelor) şi cheltuielile pentru colectarea rămăşiţelor.

 

 

 • Suma asigurată se determină în contractul de asigurare cu acordul părţilor, reieşind din valoarea de asigurare.
 • Suma asigurată nu poate depăşi valoarea de asigurare a navei aeriene la ziua încheierii contractului de asigurare.

Mărimea primei de asigurare se stabileşte de către Asigurator, reieşind din:

 • suma asigurată
 •  tarifele de asigurare stabilite
 •  termenul de valabilitate a contractului,
 • tipul navei aeriene,
 • anul fabricării,
 • regiunele geografice exploatate de către operatori,
 •  nivelul de calificare a echipajului
 •  alţi factori a riscului asigurat.

Prima de asigurare se achită integral sau în rate.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.