ASIGURAREA BENEVOLĂ GENERALĂ DE ACCIDENTE

 

Fiecare dintre noi dorește ca persoanele apropiate să fie în permanentă siguranța, însă sunt puțini cei care le pot oferi aceasta siguranța.  “MOLDASIG”  Vă propune să asigurați contra accidentelor membrii familiilor Dvs. și angajații întreprinderii pe care o conduceți.

Asigurarea benevolă de accidente – este o modalitate rentabilă de a proteja sănătatea și viața Dvs. şi a celor dragi, de apariția unor situații neprevăzute. Polița de asigurare Vă va ajuta să compensați cheltuielile survenite în urma producerii cazurilor asigurate, oferind persoanei asigurate sau beneficiarului numit de aceasta indemnizație bănească.

 

NOȚIUNEA DE ASIGURARE BENEVOLĂ DE ACCIDENTE

Prin noţiunea de "accident" se subînţelege un caz neprevăzut, nepremeditat, în urma căruia Asiguratul a suportat o traumă, care a avut drept consecinţă pierderea capacităţii de muncă (temporară sau permanentă) sau decesul.

Sunt considerate accidente:

 • traume suportate în condiții casnice;
 • traume suportate la locul de muncă;
 • degerarea, arsuri (termice, chimice) înecul, impactul curentului electric, lovitura fulgerului;
 • muşcăturile de insecte sau şerpi veninoşi;
 • asfixia rezultată din nimerirea întâmplătoare a unui corp străin în căile respiratorii;
 • şocul anafilactic;
 • intoxicarea accidentală acută cu substanţe chimice şi componentele acestora, veninul insectelor şi a şerpilor, în rezultatul muşcăturii acestora.

 

RISCURILE ASIGURATE

 • Pierderea temporară a capacității de muncă de către Persoana Asigurată;
 • Pierderea permanentă a capacității de muncă a Persoanei Asigurate, cu atribuirea unui grad de dizabilitate;
 • Decesul Persoanei Asigurate în urma unui accident;

 

OPȚIUNILE POSIBILE DE ASIGURARE

 

În dependență de categoria persoanelor asigurate, SA “MOLDASIG”, Vă propune următoarele opțiuni:

 • Asigurarea benevolă de accidente a persoanelor fizice (familiilor);
 • Asigurarea benevolă de accidente a persoanelor juridice (colectivelor);
 • Asigurarea benevolă de accidente a conducătorilor auto și pasagerilor;
 • Asigurarea benevolă de accidente a persoanelor care iau credit la bancă (beneficiar - banca).

 

În dependență de gradul de acoperire:

 • 24 din 24 ore;
 • în timpul îndeplinirii obligațiunilor de muncă;
 • în timpul competițiilor sportive.

 

În dependență de teritoriul de asigurare:

 • Pe teritoriul Republicii Molodva;
 • Pe teritoriul statelor CSI, Europei și Asiei.
 • Toată lumea.

Cine poate fi persoana asigurată?

Persoana asigurată (colectiv), poate fi orice persoană cu vîrsta cuprinsă între 0 și 81 ani, care la momentul încheierii contractului de asigurare nu a suportat nici un accident, care ar duce la pierderea temporară sau permanentă a capacității de muncă sau la decesul acesteia.  

În cazul în care unul dintre riscurile asigurate conform Contractului de asigurare (în perioada valabilității acestuia) s-a produs cu Persoana asigurată, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

1. În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală pentru o evaluare obiectivă a prejudiciului cauzat sănătăţii şi să obţină actul medical, care ar confirma faptul accidentului;

2. În termen de 3 zile de la data cauzării prejudiciului vieţii şi sănătăţii sale, să-l informeze despre cele întâmplate pe Asigurător, prezentând la Oficiul Central al Societății, Secția Regularizarea altor Daune (str. Eminescu, 2) documentele stabilite mai jos (în original sau în copii legalizate):

 • cererea de acordare a indemnizaţiei de asigurare;
 • poliţa de asigurare şi Contractul de asigurare;
 • actele de identitate;
 • documentele din instituția medicală, care confirmă producerea accidentului, durata tratamentului și incapacitatea temporară de muncă;
 • concluzia instituției stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, privind stabilirea gradului de dizabilitate;
 • actele care confirmă intrarea în drepturile de moştenire (pentru moştenitorul Persoanei Asigurate);
 • alte documente, referitoare la circumstanţele survenirii cazului asigurat menționate în Contractul de asigurare.

 

Prima de asigurare se determină în dependență de:
•Perioada de asigurare;
•Gradul de protecție;
•Vîrsta ;
•Profesia/Sportul practicat;
•Numărul persoanelor;
•Teritoriul  de asigurare.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.