Rapoarte financiare

Raport Semestrial pentru Semestrul 1 2023

Raport Anual entitatii cu interes public 2022

Situaţii financiare Consolidate 2022

Raport Semestrial pentru Semestrul 1 2022

Raport anual entitatii cu interes public 2021

Raport auditorului Situatii Consolidate 2021

Situaţii financiare individuale 2021

Raport Semestrial pentru Semestrul 1 2021

Raport auditorului Situatii Consolidate 2020

Situații fiпапсiаrе la 31 decembrie 2020

Raport anual al entității de interes public 2020

Raportul AuditoruluI lndependent a situaliilor flnanciare individuale

Raport anual/semestrial al entității de interes public

Situații fiпапсiаrе la 31 decembrie 2019

Raport anual pentru anul 2019

Raport anual al Societatii pe actiuni 2018

Declaratie intermediara a conducerii tr.2 2018