Asigurarea domeniului dat deţine un loc important în asigurarea riscurilor avia şi respectiv în domeniul securităţii zborurilor, din motiv că atrage după sine posibilitatea apariţiei riscurilor de grad sporit şi presupune protecţia interesului patrimonial al asiguraţilor. Este evident ca însăşi companiile aeriene nu-şi pot compensa despăgubirea de sine stătător. "MOLDASIG", fiind una din liderii de asigurări a răspunderii civile, apăra interesele economice a aeroporturilor şi serviciilor aferente.

 "MOLDASIG", încheie contracte de asigurare de răspundere civilă a aeroporturilor cu persoanele juridice – Asiguraţii, în conformitate cu "Condiţiile speciale privind asigurarea de răspundere civilă a aeroporturilor şi unor servicii aferente" şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova

Compania de Asigurare este cointeresată în siguranţa sistemului traficului aerian. Ca instituţie financiară, "MOLDASIG" beneficiază de avantaj direct din plasarea investiţiilor în securitatea zborului. Anume în acest scop se alocă mijloace speciale pentru măsuri preventive, care la rîndul lor trebuie îndreptate pentru finanţarea sporirii nivelului de securitate a aeroporturilor.

 

Asigurarea răspunderii civile în domeniul aerian (inclusiv serviciile aferente), presupune protecţia interesului patrimonial al asiguraţilor în ceea  ce priveşte obligaţia de a despăgubi paguba în urma prejudiciului cauzat în procesul său de activitate: terţilor persoane, pasagerilor, proprietarilor aeronavelor şi încărcăturilor.

Asigurarea răspunderii civile în domeniul aerian (inclusiv serviciile aferente), presupune protecţia interesului patrimonial al asiguraţilor în ceea  ce priveşte obligaţia de a despăgubi paguba în urma prejudiciului cauzat în procesul său de activitate: terţilor persoane, pasagerilor, proprietarilor aeronavelor şi încărcăturilor.

Suma asigurată, stabilită prin acordul părţilor, este suma maximală, pe care Asigurătorul o va plăti în ansamblu cu titlu de compensare a pretenţiilor patrimoniale, apărute ca rezultat al tuturor cazurilor asigurate pe parcursul perioadei de validitate a contractului de asigurare concret, incluzând toate cheltuielile şi spezele de procedură judiciară.

Mărimea primei de asigurare este stabilită în funcţie de: volumul limitelor de răspundere, termenii de asigurare, condiţiile de asigurare şi factorii apariţiei riscurilor.

Prima de asigurare poate fi achitată integral sau în rate.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.