Bancassurance

BANCASSURANCE

Soluția noastră pentru business-ul bancar

 Aflandu-se în situația de a alege dintr-o multitudine de produse financiare sofisticate, clienții își doresc un “one-stop-shop”, sau așa numitul "supermarket financiar", care ofera atît produse bancare, cît și produse de asigurare. Transparența și simplicitatea acestor servicii și produse, eficiența și sfaturile personalizate oferă clientului avantaje unice.

Conceptul "bancassurance" se referă la produse de asigurare distribuite prin intermediul băncilor (bancă comercială) și a instituțiilor financiare non bancare (asociaţie de economii şi împrumut sau organizaţie de microfinanţare), care în baza mandatului acordat de asigurător este în drept să încheie contracte de asigurare. Totalitatea acestor procese și servicii, oferite de instituția financiară clienților săi, îi va aduce avantaje în sporirea încrederii faţă de serviciile furnizate, creșterea fidelităţii clienților, atragerea noilor clienți, limitarea riscurilor, diversificarea portofoliului, valoare profesională adăugată angajaților, motivare suplimentară a angajaţilor pentru performanţe.

Compania Moldasig S.A. se oferă să presteze întregul spectru al serviciilor de asigurare, ce ar cuprinde asigurarea tuturor riscurilor ce pot apărea pe tipuri de asigurări in avantajul băncii, precum și pe tipuri de asigurări in calitate de agent bancassurance:

 

Tipuri de asigurări in avantajul băncii:

1.         Asigurarea complexă a băncilor şi instituţiilor financiare (Bankers Blanket Bond);

2.         Asigurare a banilor transportaţi (Cargo-Cash);

3.         Asigurarea bunurilor imobile si mobile (clădirea filialelor, utilaj tehnic, mobilier, bancomate inclusiv banii in safeu si alt.);

4.         Asigurarea medicală și de accidente a colaboratorilor bănci;

5.         Asigurarea riscurilor financiare ale emitenţilor cardurilor bancare;

6.         Asigurarea riscurilor financiare ale creditorilor;

 

Tipuri de asigurare in calitate de agent bancassurance:

1.         Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor de autovehicule şi vehicule electrice urbane AORC;

2.         Asigurarea facultativă a mijloacelor de transport (CASCO);          

3.         Asigurarea în baza poliţelor internaţionale „Carte Verde”;

4.         Asigurarea de accidente a persoanelor fizice si juridice;

5.         Asigurarea cetăţenilor care pleacă în străinătate;

6.         Asigurarea bunurilor gajate a persoanelor fizice;

7.         Asigurarea bunurilor gajate a persoanelor juridice;

 

Compania Moldasig S.A. garantează suport informațional, instruirea personalului, dotare cu materiale instructive, formulare necesare pentru îndeplinirea contractelor de asigurare, modele de cerere de asigurare, poliţe de asigurare, contracte, materiale publicitare; suport metodologic si consultativ la orice filiala a băncii, instituției financiare.

BANCASSURANCE

Soluția noastră pentru business-ul bancar