ASIGURAREA RĂSPUNDERII TRANSPORTATORILOR AUTO ŞI EXPEDITORILOR (CMR)

Business-ul legat de transportare necesită, în mod deosebit, asigurarea răspunderii transportatorului în privinţa securităţii încărcăturii. În anul 1956, la Geneva, conform Convenţiei transportării auto internaţionale (CMR) au fost stabilită responsabilitatea transportatorului faţă de încărcătura transportată. Poliţa de asigurare CMR de la S.A. "MOLDASIG", recunoscută la nivel internaţional, este prima dovadă a faptului că expeditorul sau proprietarul încărcăturii poate încredinţa încărcătura companiei Dvs. pentru transportare.

                                      

CE REPREZINTĂ ASIGURAREA CMR?

Riscurile asigurate:

  1. Răspunderea pentru distrugerea totală sau parţială a încărcăturii primită la transportare sau expediere;
  2. Pierderi financiare - "erori sau omisiuni";
  3. Răspunderea faţă de terţele persoane în cazul producerii pagubei cu încărcătura transportată.

Asigurarea acoperă:

  • pierderile pentru vătămarea sau pierderea încărcăturii în accidente rutiere;
  • pierderile care au apărut din cauza modificărilor de temperatură ca rezultat al defecţiunilor refrigeratorului;
  • alte pierderi, care au apărut din cauza transportatorului sau expeditorului;
  • cheltuielile rezonabil efectuate de către transportator pentru evitarea sau micşorarea mărimii pagubei.

 

 

PE CE TERMEN POATE FI EFECTUATĂ ASIGURAREA CMR?

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de 12 luni (Contract general de asigurare).

Acoperirea de asigurare funcţionează pe întreg traseul transportării (din momentul încărcării până la momentul descărcării).

Răspunderea Asigurătorului conform contractului de asigurare:

  • apare la momentul încărcării mărfii în unitatea de transport la depozitul de expediere;
  • durează pe întreaga transportare;
  • se încheie la momentul transportării mărfii al depozitului de destinaţie.

CAZUL ASIGURAT. MĂSURILE ÎNTREPRINSE:

Caz asigurat reprezintă prejudiciul cauzat intereselor materiale ale beneficiarului, prevăzut de contractul de asigurare, la apariția căruia apare obligația asigurătorului de aplăti despăgubirea de asigurare.

La survenirea evenimentului, care poate servi ca temei pentru înaintarea pretențiilor Asiguratul, lucrătorul sau reprezentantul asiguratului, este obligat:

• să înștiințeze în scris Asigurătorul, în decurs de 72 ore, din moment ce va afla despre survenirea evenimentului asigurat sau despre acțiuni care pot atrage răspunderea Asigurătorului pe contractul de asigurare;

• să întreprindă toate măsurile posibile pentru a afla cauzele și consecințele evenimentului asigurat;

• să asigure constatarea documentală a evenimentului asigurat;

Înștiințarea se face prin fax,e-mail sau pe altă cale, ce permite fixarea obiectivă a înștiințării și trebuie în mod obligatoriu să conțină informația deplină cu privire la următoarele:

• momentul survenirii evenimentului asigurat, care poate să ducă la înaintarea pretențiilor;

• cantitatea încărcăturii și caracterul ei;

• caracterul evenimentului, care poate fi cauza înaitării pretenției;

• mărimea prealabilă a prejudiciului, numele și adresele depline a persoanelor implicate în evenimentul asigurat, inclusiv a potențialilor reclamanți;

• modul în care asiguratul a aflat despre evenimentul asigurat și de ce consideră că evenimentul dat poate să ducă la înaintarea pretențiilor.

 

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.