Transportările de călători prin intermediul diferitor categorii de transport (auto, feroviar şi aerian) ocupă un loc important în procesele de migrare a populaţiei în interiorul ţării şi peste hotarele ei. Însă procesul de transportare include posibilitatea cauzării prejudiciului atît a bunurilor transportate, cît şi sănătăţii călătorilor în caz de accident. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători îndeplineşte funcţia de apărare a intereselor călătorilor şi protejarea financiară a transportatorilor.

 

CE REPREZINTĂ ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A TRANSPORTATORILOR FAȚĂ DE CĂLĂTORI?

Asigurarea dată este aplicată în baza Legii Republicii Moldova nr.1533-XII din 25.02.1998  "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători". Obiectul asigurării este răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor.

 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se aplică la transportarea organizată a călătorilor cu transportul aerian, auto, feroviar şi fluvial.

 Transportatorii sînt obligaţi să încheie cu compania de asigurare contracte anuale de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători. Contractul de asigurare se încheie pînă la primirea licenţei la dreptul de a efectua transportări de călători, transportatorul avînd obligația reîncheierii contractului respectiv pentru o nouă perioadă.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:

a) cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele şi transportul electric;

b) cu transportul auto suburban, cu bacul, precum şi cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări şi excursii. 

 

 

 PENTRU CE PERIOADĂ POATE FI ÎNCHEIAT CONTRACTUL DE ASIGURARE?

Contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători sunt încheiate între  "MOLDASIG" şi companiile de transport (persoanele juridice) care efectuează transportări de călători internaţionale şi naţionale (cu excepţia transportărilor urbane (inclusiv taxi) şi suburbane (pînă la distanţa de 50 km).

Contractul de asigurare se încheie pe o perioadă de pînă la un an.

Este posibilă încheierea contractelor pe o perioadă de 3,6 şi 9 luni.

CE RISCURI ACOPERĂ POLIȚA DE ASIGURARE?

- Prejudiciul adus vieţii şi sănătăţii călătorilor;

- Prejudiciul adus bunurilor călătorilor.

 

 

CARE ESTE COSTUL ASIGURĂRII?

 "MOLDASIG" propune condiţii de asigurare şi tarife atractibile pentru toate perioadele de asigurare.

 În conformitate cu Legea "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători" prima de asigurare se stabileşte în cuantum de pînă la 1% din suma volumului anual de transportări a călătorilor.

 

CAZUL ASIGURAT. MĂSURILE ÎNTREPRINSE:

     Cazul asigurat este evenimentul la a cărui producere legislația și contractul de asigurare prevăd acordarea despăgubirii de asigurare.

La survenirea cazului asigurat Asiguratul este obligat:

• să întreprindă acțiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau pentru a limita consecințele acestuia;

• să comunice imediat despre accident organelor de drept și să solicite întocmirea actului privind cauzele și circumstanțele accidentului, precum și a prejudiciului cauzat;

• să înștiințeze în scris Asigurătorul, în decurs de 3 zile de la producerea accidentului rutier, chiar dacă călătorii păgubiți n-au înaintat nici o pretenție.

Asiguratul trebuie să-i prezinte Asigurătorului următoarele documente care au legătură cu accidental rutier:

• biletul de călătorie a fiecărui pasager păgubit și borderoul de evidență a biletelor, ce confirmă corespunderea biletului de călătorie rutei date;

• actul cu privire la accidental rutier, întocmit de organele poliției rutiere;

• certificatul eliberat de organizațiile autorizate, ce confirmă gradul de vătămare corporală sau decesul;

• documentele care confirmă cheltuielile pentru tratament, procurarea medicamentelor necesare, protezare și îngrijirea bolnavilor, apărute în rezultatul cazului asigurat.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.