Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

 

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007) persoanele fizice şi persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate, sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs pe teritoriul republicii Moldova.

 

Caz asigurat:

 

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, caz asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

 

Limitele răspunderii a SA “MOLDASIG”:

 

  • de 1 000 000 lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
  • de 1 000 000 lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

 

 Despăgubirile prevăzute de contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se plătesc indiferent de numărul cazurilor de accidente care au avut loc în termenul de asigurare.

 Dacă întinderea pagubelor cauzate în unul şi acelaşi accident mai multor persoane, inclusiv cheltuielile suportate de ele în proces civil, depăşeşte limita stabilită, despăgubirile se acordă în limita stabilită, pentru fiecare persoană păgubită, proporţional raportului dintre limita maximă şi totalul prejudiciilor.

 

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

La avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă  atit pentru bunurile deteriorare aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul,  cît și pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

 

 

 

 

 

Contractul de asigurare:

 

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se realizează nemijlocit prin încheierea contractului de asigurare. Încheierea contractului de asigurare se solicită prin depunerea unei cereri de asigurare adresate SA “MOLDASIG”.

 

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni, cu excepţia autovehiculelor utilizate în activităţi agricole sezoniere,  înmatriculate cu numere temporare, numere străine.

 

Prima de asigurare:

 

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

 

Reduceri acordate:

 

SA “MOLDASIG” acordă reduceri de pînă la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor.

La încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, se acordă reduceri de pînă la 60% din prima de asigurare, exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii poliţei de asigurare “Carte Verde“ valabile pentru o perioadă de 12 luni.

La stabilirea primelor de asigurare pe care asiguratul urmează să le plătească, SA “MOLDASIG” aplică sistemul bonus-malus, conform procedurii stabilite de Autoritatea de supraveghere, ce prevede reduceri anuale de 5%, dar de cel mult 50% pe parcursul a 10 ani, a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru utilizatorii care, în decursul a 10 ani, nu au comis accidente de autovehicul, precum şi majorarea primei de asigurare pentru utilizatorii care au comis accidente de autovehicul.

 

Obligaţiile asiguratului

 

 La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:

  • să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
  • să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
  • în 48 de ore din momentul producerii accidentului indiferent de rezultatele constatării vinovatului este obligat  să înştiinţeze SA “MOLDASIG” şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
  • să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedă poliţă de asigurare şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre SA “MOLDASIG”.

 

Caz asigurat:

 

În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, caz asigurat este accidentul produs de un autovehicul, al cărui posesor a îndeplinit obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, cu cauzarea de prejudicii:

a) atît în timpul deplasării, cît şi în timpul staţionării autovehiculului;

b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;

c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;

d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;

e) la urcarea în autovehicul şi la coborîrea din el.

 

Obligaţiile asiguratului

 

 La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de autovehicul este obligat:

  • să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
  • să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de autovehicul imediat după producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
  • în 48 de ore din momentul producerii accidentului indiferent de rezultatele constatării vinovatului este obligat  să înştiinţeze SA “MOLDASIG” şi sînt obligaţi să nu întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
  • să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre faptul că posedă poliţă de asigurare şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre SA “MOLDASIG”.

 

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.