Poliţă de asigurare “Carte Verde“ - document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Republica Moldova a fost admisă de către Asambleia Generală a Consiliului Interbirouri de la Londra ca membru al sistemului internaţional Carte Verde  în anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obţinut dreptul de a emite propria poliţă de asigurare internaţională “Carte Verde”.  Scopul sistemului este facilitarea deplasării libere a autovehiculelor pe teritoriul statelor membre “Carte Verde”  şi protejarea intereselor victimelor prejudiciate de autovehicule înregistrate în alte state.

Potrivit prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414-XVI din 22.12.2006 (Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007)  persoanele ce se deplasează cu autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova peste hotare sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale ale statelor membre Carte Verde.

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto  Carte Verde se încheie pe un termen de la 15 zile pînă la 12 luni.

Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Carte Verde se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Autoritatea de supraveghere după o metodologie aprobată de Guvern.

Cota primei de asigurare se determină în dependenţă de ţările în care pleacă Asiguratul, tipul autovehiculului şi termenul de asigurare.

 

Obligaţiile Asiguratului în caz  de producere a evenimentului asigurat:

 

  • să ia măsuri, în limita posibilităţilor, pentru diminuarea pagubelor produse în urma accidentului rutier;
  • să comunice imediat organelor poliţiei sau altor organe de menţinere a ordinii de drept, despre accident, cerînd întocmirea de acte cu privire la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la pagubele provocate;
  • să prezinte victimei accidentului rutier şi poliţiei certificatul de asigurare „Carte Verde”, dacă poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat. Din momentul dat se consideră că obligaţiunile Asiguratului sunt îndeplinite faţă de terţa persoană păgubită, iar răspunderea este asumată de către Biroul „Carte Verde” a ţării respective.
  • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului şi fila II „Duplicat” a poliţei este deja extrasă, este necesar să faceţi fotocopia „Originalului” şi să o transmiteţi păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din „Carte Verde”. Fila I a poliţei „Original” rămîne permanent la Asigurat.
  • dacă actele cu referinţă la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută să se indice nota: „Nu înţeleg limba”.

 

Atunci cînd planificaţi să  călătoriţi cu automobilul în străinătate nu uitaţi documentul de asigurare de răspundere civilă auto “Carte Verde” pentru a evita toate neplăcerile cauzate de lipsa acestuia în cazul unui accident sau al unui control din partea organelor de poliţie

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.