ASIGURAREA BENEVOLĂ DE SĂNĂTATE

 

Asigurarea Benevolă de Sănătate  -  este unul dintre cele mai solicitate tipuri de asigurare din ultima perioadă, acest domeniu fiind în ultimii ani într-o continuă creștere. Astăzi, este din ce mai modern să ne preocupăm de sănătatea angajaților întreprinderilor.

Este suficient o singură dată să procurați o poliță de Asigurare Benevolă de Sănătate, și veți obține accesul la centrele medicale cu cel mai înalt mod de deservire, pentru întreg anul.

 

ASIGURARAE BENEVOLĂ DE SĂNĂTATE PENTRU CLIENȚII CORPORATIVI

 

Acest tip de asigurare oferă clienților posibilitatea de a beneficia de o gamă largă de servicii medicale și multe altele, care nu sunt prevăzute din contul statului. În calitate de Asigurat poate participa orice client corporativ, indiferent de forma juridică de proprietate pe care o deține.

Asigurarea Benevolă de Sănătate,  în primul rând este o metodă modernă şi efectivă pentru politica cadrelor. Sănătatea angajatului este tot o bogăţie cum ar fi cunoştinţele şi practica lui de muncă. Cu cât este mai important angajatul, cu atât mai rentabil este ca el şi familia lui să fie sănătoşi.

Din contul programului de Asigurare benevolă de sănătate Dvs. aveți posibilitatea să acordaţi angajaţilor o asistenţă medicală de calificare înaltă, care va fi efectuată cu cele mai performante tehnologii medicale şi cu confort maximal de deservire.

 

În conformitate cu Articolul IV, p.8 al Legii Nr.71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial Nr.102-104 din 28.04.2015, art Nr.170):

 

„Se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv.”

 

 

OBIECTUL ASIGURĂRII

 

Obiectul asigurării benevole a sănătăţii îl constituie interesul patrimonial al persoanei asigurate, care la survenirea cazului asigurat, prevede achitarea de către Asigurător a cheltuielilor legate de asistenţa medicală prestată acesteia conform Contractului de asigurare.

PROGRAMELE DE ASIGURARE

Datorită unui sistem flexibil de tarife, programele de asigurare benevolă de sănătate propuse de “MOLDASIG” S.A. pot fi adaptate cerințelor și posibilităților individuale ale fiecărui client.

Un program complex de asigurare, include următoarele servicii:

  • Servicii medicale prestate în condiţii de policlinică;
  • Asistență Medicală la domiciliu;
  • Asistență Medicală de urgență;
  • Tratament în condiţii de staţionar.

 

În lista Persoanelor asigurate pot fi incluşi salariaţi şi membrii familiei acestora, care nu depăşesc vârsta de 80 ani şi pentru care s-a achitat prima de asigurare stipulată în Contract.

Asigurarea este valabilă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru perioada 1 an de zile.

Asiguratorul nu duce răspundere pentru cazurile care sau produs pînă la începutul perioadei de asigurare și după expirarea contractului de asigurare.  

Polița de asigurare garantează acoperirea tuturor cheltuielelor medicale (în limita sumei de asigurare) legate de viața și sănătatea persoanelor asigurare, în cazul apariție unor dereglari ale sănătății. Persoanele asigurate se pot trata în orice centre private stipulate în contractul de asigurare, beneficiind de o gamă largă de servcii și proceduri, la cel mai înalt nivel.

Prețul unei polițe de asigurare se stabilește ținînd cont de o serie de factori:

- Programul de asigurare (standard sau complex)

- Vîrsta persoanelor asigurate

- Instituțiile medicale (de stat sau private) 

- Includerea unor opțiuni suplimentare (stomatologie, returnarea cheltuielilor pentru medicamente)

- Numărul persoanelor asigurate.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.