ASIGURAREA  BENEVOLĂ DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR CARE PLEACĂ TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE

Este timpul să vă preocupați de liniștea și siguranța DVS. departe de casă, atunci cînd plecați  într-o  călătorie în străinătate, pentru afaceri sau studii.

În timpul deplasării sau odihnei sunt probabile situaţii neprevăzute, care pot cere cheltuieli suplimentare: pentru tratamentul în cazul unor maladii acute sau traume, pentru transportare etc.  Polița de asigurare medicală este garanția Dvs., că în situația critică nu veți rămâne de unul singur în fața dificultăților.

Asigurarea benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate nu este doar una obligatorie pentru obținerea vizelor la consulatele din RM, dar și una necesară. Veţi obţine protecţie împotriva multor riscuri și siguranța că nu vor apărea cheltuieli neprevăzute în legătură cu serviciile medicale și medicamentele necesare.

CE REPREZINTĂ ASIGURAREA BENEVOLĂ DE SĂNĂTATE A CETĂŢENILOR CARE PLEACĂ TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE?

Poliţa de asigurare benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate oferă o protecție de asigurare complexă a cheltuielilor neprevăzute ale persoanei asigurate, ce pot apărea în timpul aflării acesteia în afara Republicii Moldova; asigură prestarea serviciilor și acoperirea cheltuielilor necesare, a asistenței de urgență pentru persoana afectată ca urmare a unui accident sau maladii acute, precum și a altor cheltuieli apărute (cheltuieli neprevăzute de transport). 

CINE POATE FI ASIGURAT ?

Persoanele de la 0 pînă la 81 ani; care nu au suportat nici un caz de asigurare pînă  la procurarea asigurării medicale.

OPȚIUNILE POSIBILE DE ASIGURARE

 •   Contract de tip A –  asigurarea cheltuielilor medicale;
 •   Contract de tip B –  asigurarea cheltuielilor medicale, acordarea asistenţei stomatologice de urgenţă în mărime de până la 200 USD/EUR şi asigurarea       cheltuielilor de transport neprevăzute;

CHELTUIELILE  CARE POT FI ACOPERITE DE POLIȚA DE ASIGURARE

Poliţa de asigurare benevolă de sănătate a cetăţenilor care pleacă temporar în străinătate  garantează compensarea următoarelor cheltuieli:

•   îmbolnăvire ca rezultat a unui accident;
•   medicale (tratament de ambulatoriu şi staţionar, preparate medicale); 
•   de acordare a asistenţei stomatologice urgente; 
•   de tratament în cazul maladiilor acute neprevăzute, care reprezintă pericol pentru viaţa Persoanei  asigurate; 
•   pentru transportarea medicală; 
•   pentru repatriere în caz de deces; 
•   pentru vizitarea de către o rudă apropiată a persoanei asigurate care se află în instituţie medicală la tratament;
•   pentru revenirea în ţara de reşedinţă în legătură cu decesul unei rude apropiate (soţ, soţie, copil, părinte);
•   pentru repatrierea copiilor până la 15 ani, care au rămas fără supraveghere.

 CUM PROCEDEZI DACĂ TE-AI ÎMBOLNĂVIT ÎN STRĂINĂTATE?

În cazul în care peste hotarele RM cu persoana asigurată s-a produs unul dintre cazurile asigurate, aceasta va efectua următoarele acțiuni: 

 • Varianta 1: La producerea cazului asigurat Persoana asigurată contactează reprezentanța companiei de asistenţă în țara în care se află (toate contactele sunt indicate în poliță) sau prin următoarele posibilități:
  • Smile Assistance:

Tel.: + 380 44 287 88 70;

Fax.: +  380 44 287 88 69;

 

 • Varianta 2: S.A."MOLDASIG" compensează cheltuielile suportate de Persoana asigurată/Beneficiarul asigurării legate de cazul asigurat, în cazul când Persoana asigurată/Beneficiarul asigurării a achitat personal cheltuielile, cu condiţia coordonării prealabile cu Compania de asistenţă/Asigurătorul şi la prezentarea actelor corespunzătoare (poliţa, actele care confirmă faptul, data, locul şi circumstanţele cazului asigurat cu indicarea diagnosticului maladiei şi tuturor serviciilor medicale acordate; originalul facturii instituţiei medicale; rețetele pentru medicamente; bonurile de plată; facturile pentru convorbirile telefonice etc.). 
 • Pentru ambele variante Persoana Asigurată anunță și înregistrează cazul asigurat la Compania de Asistență Smile Assistance, la numerele indicate de mai sus. 

CARE ESTE PREȚUL PENTRU O POLIȚĂ DE ASIGURARE ?

 Prețul pentru polița asigurare benevolă de sănătate a cetățenilor care pleacă temporar în străinătate este calculat în valută EURO/USD și depinde de:

 • Teritoriul de asigurare ales;
 • Vârsta persoanei asigurate;
 • Perioada de asigurare;
 • Scopul călătoriei;
 • Categoria de asigurare (A sau B)
 • Suma asigurată.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.