Asigurarea răspunderii civile a deţinătorilor de nave aeriene şi a transportatorilor aero efectuată de către  "MOLDASIG", garantează o stabilitate financiar-economică în legătură cu eventualele pagube cauzate vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite în timpul exploatării navelor aeriene, în timpul transportării pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei sau în timpul realizării lucrărilor aeriene.

 

SA "MOLDASIG" încheie contracte de asigurare de răspundere civilă faţă de terţele persoane în conformitate cu "Condiţiile speciale de asigurare a răspunderii civile a deţinătorilor de nave aeriene şi a transportatorilor aero" şi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova cu persoanele fizice sau juridice (Asiguraţi):

 •  deţinătorii navelor aeriene cu dreptul de proprietate, de folosinţă gospodărească sau cu dreptul de gestiune operativă, sau în baza altui temei legal (cu dreptul de arendă, conform dispoziţiei organului corespunzător privind transmiterea navei aeriene în folosinţă, etc.)
 •  exploatanţii navelor aeriene ale aviaţiei de stat şi (sau) a celei experimentale în baza altor documente emise de către organele competente în forma stabilită, care permit o astfel de exploatare şi folosinţă a navelor aeriene în temeiurile legale;
 • care au primit sau primesc, în ordinea stabilită de lege, emise de către organele împuternicite:
  1. certificatul (adeverinţa) exploatatorului navei aeriene (a aviaţiei comerciale sau a aviaţiei cu destinaţie generală);
  2. licenţa pentru dreptul activităţii de realizare a transportărilor de pasageri, de bagaje, încărcături şi poştă în baza contractelor de transportare aeriană;
  3. licenţa pentru dreptul de realizare a lucrărilor aeriene în scopul asigurării necesităţilor persoanelor fizice sau juridice.

Drept obiect de asigurare se prezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de obligaţia sa, în ordinea prevăzută de legislaţia civilă, de a compensa paguba pricinuită vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite în timpul exploatării navei aeriene, indicată în contractul de asigurare, la transportarea pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene. 

Răspunderea civilă a deţinătorilor de nave aeriene şi a transportatorilor aero ţine de asigurarea următoarelor riscuri:

 •  pricinuirea pagubei terţelor persoane (cu excepţia pasagerilor şi  proprietarilor de încărcături): poate fi asigurat riscul răspunderii civile a Asiguratului pentru pricinuirea pagubei terţelor persoane în rezultatul accidentului navei aeriene la exploatarea navei aeriene sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene şi care a condus la pricinuirea pagubei vieţii şi sănătăţii şi/sau distrugerea sau deteriorarea (defectarea) bunurilor (inclusiv şi pieirea animalelor);
 • pricinuirea pagubei pasagerilor: poate fi asigurat riscul răspunderii civile a Asiguratului pentru pricinuirea pagubei pasagerilor în rezultatul accidentului la transportarea aeriană a pasagerilor, bagajului şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene şi care s-a produs în perioda de valabilitate a asigurării;
 •  pricinuirea pagubei deţinătorilor de încărcături: poate fi asigurat riscul răspunderii civile a Asiguratului pentru pricinuirea pagubei deţinătorilor de încărcături în rezultatul accidentului la transportările aeriene a încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene şi care s-a produs în perioda de valabilitate a asigurării şi a condus la distrugerea (pierderea), lipsa sau deteriorarea (defectarea) încărcăturii sau poştei.

În conformitate cu destinaţia exploatării navei aeriene, se asigură un risc separat, sau o combinaţie de riscuri, enumerate mai sus.

Acoperirea de asigurare poate include: răspunderea companie de asigurări pentru evenimentele asociate cu operaţiunile de zbor, programe speciale: test de zbor, stabilirea recordurilor, prezentări a produselor aero, instruirea piloților, , în timp de patrulare, stingerea incendiilor, pulverizarea de orice substanţă din aeronavă în aer, competiții sportive, etc

Suma asigurată se stabileşte în conformitate cu Codul aerian de exploatare a navelor, Convenţiile şi legislaţiile naţionale a ţărilor pe teritoriul cărora Asigurătorul planifică să efectueze zborurile. Mărimea limitei de răspundere este influenţat de următorii factori:

 • efectuarea zborurilor pe teritoriul Republicii Moldova;
 • efectuarea zborurilor internaţionale:

-mărimea despăgubirii prejudiciului, manifestat prin deces şi leziuni corporale al pasagerilor, la distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajului, şi/sau încărcăturii;
- mărimea despăgubirii prejudiciului, pricinuit vieţii şi sănătăţii, sau bunurilor terţelor persoane.

Mărimea primei de asigurare se stabileşte de către Asigurator, reieşind din:

 • limita de răspundere,
 • riscurile asigurate şi tarifele de asigurare.
 • volumul obligaţiilor Asiguratorului;
 • tipul aeronavei;
 • perioada valabilităţii contractului de asigurare;
 • regiunile geografice de exploatare a navei;
 • caracterul zborurilor;
 • intensitatea exploatării navelor;
 • nivelului de calificare a echipajului, etc.

 

Prima de asigurare poate fi achitată integral sau în rate.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.